SOSYAL SORUMLULUK 2018-10-04T17:15:43+00:00

Toplum yatırımımızda, çocuklarımızın temel eğitimini geliştirmeyi,
ihtiyacı bulunan eğitici oyuncaklara ulaşımını arttırmayı,
En fazla fark yaratabileceğimiz noktalarda destek vermeyi hedefleriz.

Grup şirketlerimiz nezdindeki sorumluluğumuz, faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada topluma fayda sağlamak üzere yarattığımız sosyal sorumluluk çalışmalarını da kapsıyor. Türkiye’de çocuklarımızın ihtiyaçlarını tespit edip, alanlarımız dışında olan pek çok sosyal konuda da projeler geliştiriyoruz. Global ölçekte yoksul bölgelerde yetişen çocuklarımızın oyuncak erişimini kolaylaştırmak ve bu bölgelere farklı çözümlerimizi ulaştırmak üzere çocukları merkeze alarak yürüttüğümüz çalışmalar, ülkemizde gençlere, kadınlara ve belirli alanlarda toplumsal farkındalık yaratmak üzere yürüttüğümüz projelerle zenginleşiyor.